Mơ thấy Buôn Bán là lành hay dữ?

Mơ thấy gặp người buôn bán, hoặc người bán hàng mời mình mua, thường là điềm sắp được tiền

(sáu tám ).

Mơ thấy mình đứng bán hàng, thường là điềm mọi việc đều có lợi.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: