Mơ thấy Buồn Khổ là hung hay cát?

Mơ thấy mình buồn rầu lo sợ, thường là điềm sắp gặp được bạn tốt.

Mơ thấy mình sầu muộn, thường là điềm sắp vượt qua được cơn khủng hoảng tinh thần.

Mơ thấy thiếu nữ sầu muộn, thường là điềm sẽ gặp một tình duyên cao đẹp.

Viết một bình luận