Mơ thấy Cá là xấu hay tốt?

Mơ thấy cá chép, thường là điềm, gặp vận may trong công việc. Nếu mơ thấy cá chép đang bơi

trong nước, thường là điềm địa vị sắp được thăng cao.

Mơ thấy con cá hồi nước ngọt, thường là điềm sẽ có tiền; cá càng to, càng có nhiều tiền.

Mơ thấy cá lội nhởn nhơ ở trong nước, thường là điềm tài lộc sắp đến, công việc làm ăn phát đạt.

Mơ thấy cá bơi lội trong ao hồ hoặc đầm lầy, thường là điềm thu nhập sẽ tăng lớn.

Mơ thấy cá mắc cạn, thường là điềm không lành.

Mơ thấy cá chết, thường là điềm nên phòng bị lừa gạt.

Mơ thấy bắt cá về ăn, thường là điềm tài lợi dồi dào.

Mơ thấy bầy cá đẻ con, thường là điềm sắp được quý nhân mang tiền của đến cho mình.

Mơ thấy cá khô xưôhg nước, thường là điềm may mắn dồn dập.

Mơ thấy cá trắng tự nhiên hóa đen, thường là điềm bị mất trộm.

Mơ thấy cá trắng trong giếng nước, thường là điềm sắp thay đổi địa vị, có tin vui về hôn nhân

(không một, bốn mốt, tám một)

Mờ thấy bắt được cá bạc, có khả năng sắp được tiền của hoạnh tài (ba không, bảy không).

Mơ thấy cá lia thia trong chậu, thường là điềm sẽ xảy ra chuyện ẩu đả với người thân.

Mơ thấy câu được cá to, thường là điềm sẽ giành được lợi lớn.

Mơ thấy chọi cá lia thìa, thường là điềm sẽ xầy ra chuyện tranh giành gia tài.

Mơ thấy vứt chậu cho cá lia thìa văng ra khỏi nước, thường là điềm sẽ chấm dứt được nỗi buồn vớ

vẩn (sáu ba, không sáu ba).

Viết một bình luận

%d bloggers like this: