Mơ thấy Cam hung hay cát?

Mơ thấy trèo lên cây cam, thường là điềm sắp bị kiện tụng.

Mơ thấy cam rụng trúng mình, thường là điềm sẽ thoát được tai nạn (tám không).

Viết một bình luận

%d bloggers like this: