Mơ thấy Cạo nên vui hay buồn?

Mơ thấy thợ cạo tóc cho mình, thường là điềm xảy ra sự tranh giành về tiền bạc, có thể dẫn đến

kiện tụng.

Mơ thấy mình cạo tóc cho người khác, thường là điềm thắng lợi sẽ về mình.

Mơ thấy cạo râu, thường là điềm sắp xảy ra chuyên lo buồn (tám ba tám ),

Viết một bình luận