Mơ thấy Cắt là điềm gì?

Mơ thấy cắt lúa từ đồng ruộng mang về, thường là điềm tài lợi sắp đến nhà (một không hai).

Viết một bình luận

%d bloggers like this: