Mơ thấy Cây Liễu ý nghĩa gì?

Mơ thấy mình nằm dưới cây liễu, thường là điềm sẽ gặp người bạn chân thật.

Mơ thấy trèo lên cây liễu, nếu chưa có vợ, thường là điềm sẽ được người vợ đẹp và biết nuông

chiều chồng; nếu chưa có chồng, thường là điềm nên phòng bị lừa gạt tình, (bốn một bảy)

Viết một bình luận

%d bloggers like this: