Mơ thấy Cây Tùng, Cây Bách là họa hay phúc?

Mơ thấy trồng cây tùng, thường là điềm sống thọ.

Mơ thấy cây tùng mọc trong nhà, thường là điềm cha mẹ sống thọ.

Mơ thấy cây tùng mọc trước cửa, thường là điềm sẽ lập nên sự nghiệp.

Mơ thấy bẻ một nhánh tùng, thường là điềm sẽ có một đứa con ngoan.

Mơ thấy cây tùng lẫn trong mây, thường là điềm trong nhà tăng người và thịnh vượng.

Viết một bình luận