Mơ thấy Chải Đầu, Chải Lông là điềm gì?

Mơ thấy chải đầu cho một người nào đó, thường là điềm được người ấy để ý.

Mơ thấy vợ chồng chải đầu cho nhau, thường là điềm vợ sắp mang thai.

Mơ thấy chải lông cho loài vật như chó, mèo, ngựa, v.v…, thường là điềm rất vượng về tài lộc. (một

không bảy)

Viết một bình luận

%d bloggers like this: