Mơ thấy Chân Cẳng là điềm gì?

Mơ thấy bị thương ở chân, thường là điềm có chuyện buồn bực.

Mơ thấy chân cẳng khỏe mạnh, thường là điềm sắp làm được một việc gì đem nhiều nguồn vui đến

cho gia đình.

Mơ thấy chân bị liệt, thường là điềm sẽ có kiện tụng.

Mơ thấy rửa chân, thường là điềm bệnh lâu ngày sẽ khỏi.

Mơ thấy chân chảy máu, thường là điềm sắp phát tài.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: