Mơ thấy Chanh nghĩa là gì?

Mơ thấy trèo lên cây chanh hái trái, thường là điềm đã lỡ bước sang ngang.

Mơ thấy bóp nát trái chanh, thường là điềm việc lén lụt bị đổ bể. (một một không)

Viết một bình luận