Mơ thấy Chạy là vui hay buồn?

Mơ thấy mình đang chạy hoặc rượt đuổi theo một kẻ nào đó, thường là điềm giải thoát được một

mối ưu phiền.

Mơ thấy có kẻ đuổi mình chạy trối chết, thường là điềm sắp có chuyện buồn bực.

Mơ thấy chạy đua với đám đông, thường là điềm tài lợi sắp đến nhà (một một hai)

Viết một bình luận