Mơ thấy Chết Đuối nghĩa là gì?

Mơ thấy mình vớt một người chết đuối, thường là điềm phát tài.

Mơ thấy một người chết đuối nhưng mình không vớt được, thường là điềm sẽ có chuyện buồn

phiền.

Mơ thấy chết ở dưới nước, nếu trôi nằm, thường là điềm trúng vé số; nếu trôi đứng, thường là điềm

được tiền của rơi dọc đường, (một một năm)

Viết một bình luận

%d bloggers like this: