Mơ thấy Chỉ nên vui hay buồn?

Mơ thấy chỉ hoặc đang xỏ chỉ vào trôn kim, thường là điềm gặp rắc rối trong công việc.

Mơ thấy đang kéo chỉ, nếu chỉ không rối, thường là điềm sắp thoát được tai ách; nếu chỉ rối, thường

là điềm sắp sa chân vào vòng lao lý. (một một sáu)

Viết một bình luận

%d bloggers like this: