Mơ thấy Chiếu là hung hay cát?

Mơ thấy đang trải chiếu lên phản, lên giường, có khả năng là gặp vận may.

Mơ thấy mở chiếu vừa đủ một mình ngồi, thường là điềm sắp được chọn vào một địa vị cao. (một

một bảy).

Viết một bình luận

%d bloggers like this: