Mơ thấy Chim Chóc báo hiệu điều gì?

Mơ thấy chím chóc thường là điềm hên nhất là khi chúng có màu sắc tươi, hót líu lo hoặc bay lượn

vui vẻ.

Nếu thấy chim chết hay chim bị thương trong giấc mơ là điềm không hay, bạn sắp có điều phải

phiền lo. Mơ thấy trứng chim trong tổ, thường là điềm báo hiệu về tiền bạc.

Nếu trứng bể thì bạn sẽ gặp thất vọng về tiền nay mai.

Mơ thấy trứng đang nở là điềm có lợi lộc vào nhưng chậm.

Mơ thấy một cái tổ chim trống không thường là điềm báo mình coi chừng bị lôi cuốn vào những

chuyện xích mích trong gia đình.

Nếu mơ thấy rõ mỏ chim là điềm mình sắp dời đổi chỗ ở.

Mơ thấy chim bay trên trời, thường là điềm sẽ có tin vui của con cái.

Mơ thấy nhiều chim tụ tập, thường là điềm sẽ xảy ra việc kiện cáo, tố tụng. Hoặc, thường là điềm

được của hoạnh tài.

Mơ thấy chim bồ câu, thường là điềm có triển vọng tốt.

Mơ thấy chim cú, thường là điềm sẽ bị tai tiếng; hoặc là điềm buồn rầu, đau khổ, điềm bất tường.

Mơ thấy chim cú bị gãy cánh, thường là điềm sắp vượt qua được nguy nan.

Mơ thấy chim cú đánh với loài chim àn đêm khác và rơi xuống trước sân nhà hay trước mặt mình,

thường là điềm giải được nổi hàm oan sau một thời gian dài chịu đựng, (một ba bảy) Mơ thấy chim

cú đánh với chim khác để giành mồi, thường là điềm đã qua được việc kiện tụng.

Mơ thấy người bắn chết chim cú, thường là điềm kẻ bất nghĩa được mình bảo bọc từ lâu đã biết

thẹn, nên âm thầm rời mình ra đi.

Mơ thấy mình bắn chết chim cú, thường lằ điềm tự mình loại bỏ được những phiền phức, (một sáu

hai) .

Mơ thấy chim cút, thường là điềm lợi lộc sắp vào nhà.

Mơ thấy chim én bay, thường là điềm sắp nhận được tin vui.

Mơ thấy chim én bay tới là điềm có khách ở xa đến thăm.

Mơ thấy chim én bay vào mình, thường là điềm vợ sắp có thai.

Mơ thấy bắt được chim, én bay về, thường là điềm sắp nhận được tin vui.

Mơ thấy chim họa mi, thường là điềm hao tài; nếu nghe tiếng họa mi hót, thường là điềm lượm được

tiền của rơi.

Mơ thấy chim họa mi đá nhau, thường là điềm tìm thấy tiền của đã mất.
(ba ba không).

Mơ thấy chim két, thường là điềm bị phiền toái; nếu nghe tiếng két kêu, thường là điềm dự tính trong

lòng sẽ thất bại.

Mơ thấy mình nói chuyện với két, thường là điềm chuyện bí mật của mình sẽ bị tiết lộ. (ba năm

không).

Mơ thấy chim khách bay vào nhà hay đáp vào mình, thường là điềm có người tìm cách chiếm đoạt

tiền bạc của mình(ba năm một).

Mơ thấy nhạn kêu lưng trời, thường là điềm sẽ nhận được tin vui của người ở xa.

Mơ thấy nhạn bay vào mình, thường là điềm sẽ có đám cưới.

Mơ thấy nhạn sa xuống nước, thường là điềm sẽ gặp bạn chung tình, (bảy bảy một)

Mơ thấy phượng hoàng, thường là điềm được quý nhân trợ giúp. Nếu phượng hoàng đậu trên mình,

thường là điềm sắp được chia gia tài.

Mơ thấy chim sáo bay trước nhà, thường là điềm xảy ra chuyện cãi vã với xóm giềng.

Mơ thấy chim sáo mổ côn trùng dưới sân, thường là điềm chấm dứt được một sự khủng hoảng về

tinh thần.

Mơ thấy bẫy được một con chim sáo, thường là điềm có người đến ăn nhờ ở đậu, lại tìm cách nói

ra nói vào khiến vợ chồng xích mích, (ba ba tám ) Mơ thấy chim sẻ, thường là điềm thịnh vượng.

Mơ thấy chim sẻ cắn nhau, thường là điềm sẽ vượt qua được một tai nạn.

Mơ thấy chim trĩ, thường là điềm thỏa mãn dục vọng.

Mơ thấy chim trĩ đậu trên mái nhà, thường là điềm có sự thông đồng với kẻ ăn người ở.

Mơ thấy chim uyên ương, thường là điềm vợ chồng gây gổ.

Viết một bình luận