Mơ thấy Chợ Búa là hung hay cát?

Mơ thấy chợ búa đang nhóm họp, thường là điềm lợi lộc sắp đến nhà.

Mơ thấy mình ngồi giữa chợ buôn bán.

Thường là điềm có kẻ tìm cách hại mình để đoạt của hay  chức tước địa vị.

Mơ thấy mình buôn may bán đắt ở chợ.

Thường là điềm chủ nọ’ sắp đến nhà mình bức bách, (một hai không).

Viết một bình luận