Mơ thấy Chó là thế nào?

Mơ thấy chó thường là điềm tốt báo về một mối quan hệ giao hảo hữu nghị.

Nếu trong giấc mơ lại thấy , chó dữ, thì sự việc sẽ ngược lại.

Mơ thấy chó vàng hay nâu, thường là điềm sẽ được món tiền nhỏ.

Mơ thấy chó đốm, thường là điềm bị tai tiếng, bực mình vì chuyên không đâu.

Mơ thấy nuôi chó, thường là điềm sẽ có tranh chấp, bất hòa.

Mơ thấy chó, thường là điềm được quý nhân nâng đỡ.

Mơ thấy chó cò, thường là điềm vận may gần kề.

Mơ thấy chó cái, thường là điềm sắp được thỏa mãn tình cảm.

Mơ thấy chó cắn nhau, thường là điềm bị phá quấy làm bực bôi.

Mơ thấy bị chó sủa, thường là điềm nên phòng mất tiền của.

Mợ thấy chó điên cắn mình, thường là điềm bị tai tiếng, thị phi.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: