Mơ thấy Chọc Ghẹo là vui hay buồn?

Mơ thấy bị người ta theo chọc ghẹo mình.

Thường là điềm sẽ gặp người dự tính hợp tác với mình.

Mơ thấy mình phản kháng sự chọc ghẹo.

Thường là điềm sự hợp tác có kết quả. (hai chín không).

Viết một bình luận

%d bloggers like this: