Mơ thấy Chổi nên hiểu thế nào?

Mơ thấy cầm chổi quét nhà hoặc quét phòng.

Thường là điềm sắp thành công công việc mình giao phó cho kẻ khác.

Mơ thấy có người đưa chổi cho mình, thường là điềm cảnh nhà đại thịnh.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: