Mơ thấy Chồn, Cáo là sao?

Mơ thấy chồn hoặc cáo là điềm sắp có sự cãi vã với đàn ông.

Bạn gái nào đã lập gia đình thì nên nhường nhịn chồng.

Đối với những bạn gái chưa lập gia đình thì cũng nên giữ ý với người yêu.

Coi chừng lời nói vô tình có thể trở thành chuyên gây gổ rồi đi đến tan vỡ.

Mơ thấy chồn, cáo còn.

Thường là điềm nên phòng mưu kế gian của kẻ được mình giúp đỡ lâu nay.

Mơ thấy chồn cắn mình, nếu chảy máu.

Thường là điềm sẽ khám phá được mưư gian, (bốn bốn, không bốn bốn).

Viết một bình luận

%d bloggers like this: