Mơ thấy Chôn, Chôn Cất là điềm gì?

Mơ thấy mình bị chôn sống, thường là điềm nạn tai đang ở gần bên mình.

Mơ thấy đám người đi chôn cất, thường là sắp có sự hùn hạp nhiều lợi.

Viết một bình luận