Mơ thấy Chột Mắt nên vui hay buồn?

Mơ thấy bị người ta đâm vào mắt làm mình chột mất một con mắt.

Thường là điềm được người khác phái để ý đến mình.

Viết một bình luận