Mơ thấy Chủ có ý nghĩa gì?

Mơ thấy ông chủ hay bà chủ đến nhà, thường là điềm có sự nịnh hót, nên đề phòng.

Đừng nghe lời mà tan nhà nát cửa.

Mơ thấy chủ thăng thưởng, thường là điềm sắp mất sở làm.

Mơ thấy chủ đuổi việc, thường là điềm sẽ thay đổi địa vị. (một hai sáu).

Viết một bình luận

%d bloggers like this: