Mơ thấy Chuối chuyện gì sẽ đến?

Mơ thấy chuối, thường là điềm sắp gặp người yêu.

Mơ thấy vào vườn bẻ chuôi, thường là điềm được người khác phái say mê mình.

Mơ thấy gánh quày chuôi lên vai còn xách thêm nhiều nải chuôi khác.

Thường là điềm sắp phải lòng một người.

Và sẽ cùng người ấy nên duyên chồng vợ (một hai chín).

Viết một bình luận

%d bloggers like this: