Mơ thấy Chuỗi Hạt là điềm gì?

Mơ thấy đeo chuỗi, thường là điềm được quý nhân giúp đỡ.

Mơ thấy lần chuỗi bồ đề, thường là điềm được quý nhân giúp đỡ (một hai tám).

Viết một bình luận

%d bloggers like this: