Mơ thấy Chuồn Chuồn mang đến điều gì?

Mơ thấy bắt chuồn chuồn, thường là điềm bắt đầu một cuộc làm ăn mới được nhiều lợi lộc.

Mơ thấy chuồn chuồn có đôi đáp vào mình.

Thường là điềm được người đẹp để ý say mê mình (một ba không)

Viết một bình luận