Mơ thấy Chuồng Xúc Vật là điềm gì?

Mơ thấy làm chuồng cho súc vật, thường là điềm trong lòng đang thảnh thơi, sắp được đi du lịch.

Mơ thấy chuồng đầỵ súc vật, thường là điềm tiền bạc dồi dào.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: