Mơ thấy Cò nên vui hay buồn?

Mơ thấy cò đậu có đôi trên cành, thường là điềm sẽ được lợi lộc để vun vén thêm cho gia đình (bảy

ba, không bảy ba, một sáu một).

Mơ thấy cò mổ cá, thường là điềm xảy ra chuyện phải xa gia đình.

Mơ thấy cò lộn cổ xuống ao, thường là điềm sẽ giải quyết được một chuyên bực mình.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: