Mơ thấy Cóc điều gì đang đến?

Mơ thấy giết cóc, thường là điềm chấn chỉnh được hoàn cảnh.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: