Mơ thấy Cối nên vui hay buồn?

Mơ thấy côi quay nhanh, thường là điềm thịnh vượng vượt bậc.

Mơ thấy cối quay chậm, thường là điềm kiếm tiền rất khó khăn.

Mơ thấy cối đứng, không quay, thường là điềm công việc làm ăn ngưng trệ.

Mơ thấy cối hư, thường là điềm hao tài. (một ba bốn).

Mơ thấy sử dụng cối xay, bất kể là để xay thứ gì, có khả năng là đều là điềm phát đạt.

Mơ thấy xay lúa, thường là điềm thịnh vượng; xay bột, thường là điềm tiền vào như nước.

Xay cà phê, thường là điềm công việc làm ăn trôi chảy.

Mơ thấy đang xay mà cối đứng lại, thường là điềm cống việc gặp hồi ngưng trệ.

Nhưng thời gian này sẽ qua nhanh và thịnh trở lại. (ba hai hai).

Viết một bình luận

%d bloggers like this: