Mơ thấy Con Gái là phúc hay họa?

Mơ thấy người con gái đẹp, thường là điềm có chuyện vui vẻ; hoặc là muốn lập gia đình.

Mơ thấy đi vói con gái đẹp, thường là điềm có chuyện thuận tình.

Mơ thấy con gái xấu xí, thường là điềm có chuyên ô nhục (hai tám ba).

Viết một bình luận

%d bloggers like this: