Mơ thấy Cổng là sao?

Mơ thấy vào cổng đền chùa, nhà thờ, thường là điềm quý nhân phù hộ.

Mơ thấy vào cổng nhà lạ, thường là điềm sẽ gặp người bạn tốt.

Mơ thấy vào cổng nhà mình, thường là điềm tiền của đầy nhà.

Mơ thấy vào cổng vườn hoa, thường là điềm sắp có tiệc tùng (một sáu sáu).

Viết một bình luận

%d bloggers like this: