Mơ thấy Cọp là điềm gì?

Mơ thấy một hay nhiều con cọp, thường là điềm báo mình có sự do dự trong công việc.

Mơ thấy cọp đuổi theo mình, thường là. điềm nguy hiểm khó tránh.

Mơ thấy giết được một con cọp, thường là điềm sẽ thành công trong mọi việc.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: