Mơ thấy Cù Lao nghĩa thế nào?

Mơ thấy cù lao chung quanh toàn nước bạc trắng.

Thường là điềm sắp tìm được công việc làm sau thời gian vất vả.

Mơ thấy thoát khỏi một cù lao, thường là điềm sẽ vượt được một trở ngại (một ba tám )

Viết một bình luận