Mơ thấy Cửa Hàng có ý nghĩa gì?

Mơ thấy vào cửa hàng, thường là điềm bắt đầu một công việc được quý nhân giúp đỡ.

Mơ thấy cửa hàng vắng vẻ, thường là điềm gặp trở ngại trong công việc làm ăn (ba hai không).

Viết một bình luận

%d bloggers like this: