Mơ thấy Cửa thì điều gì sẽ đến?

Mơ thấy cửa tự nhiên mở, thường là điềm sự giàu sang sắp đến nhà.

Mơ thấy mình mở cửa, thường là điềm gặp công việc dễ dàng, thuận lợi.

Mơ thấy sửa cửa sau, thường là điềm sẽ sinh con tốt.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: