Mơ thấy Củi là điềm gì?

Mơ thấy củi lửa, thường là điềm sẽ có sự việc linh đình trong nhà.

Mơ thấy củi đặt trong lò, thường là điềm mọi việc sẽ tốt đẹp.

Mơ thấy củi trong lò không cháy, thường là điềm công việc làm ăn ngưng trệ.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: