Mơ thấy Cuốc là điềm gì?

Mơ thấy sử dụng cuốc, thường là điềm thua cờ bạc.

Mơ thấy vác cuốc về, thường là điềm cãi vã với hàng xóm.

Mơ thấy gãy cán cuốc, thường là điềm vượt qua được một chuyện buồn (bảy chín).

Viết một bình luận

%d bloggers like this: