Mơ thấy Cương Ngựa là điềm gì?

Mơ thấy cầm cương cưỡi ngựa, thường là điềm được thăng chức.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: