Mơ thấy Dạo Chơi, Đi Chơi có nghĩa gì?

Mơ thấy dạo chơi một mình, thường là điềm sẽ gặp chuyện phải lo nghĩ.

Mơ thấy đi chơi cả đoàn, thường là điềm có gấu ó cãi vã.

Mơ thấy đi chơi vui vẻ, thường là điềm tình cờ gặp mối lương duyên (một hai một).

Viết một bình luận