Mơ thấy Dao là hung hay cát?

Mơ thấy cầm dao đưa cho người khác, thường là điềm sẽ bị tổn thất bất ngờ.

Mơ thấy dao kề cổ, thường là điềm mọi việc đều không thuận lợi.

Mơ thấy mài dao, thường lằ điềm sẽ có lợi lớn.

Mơ thấy trên dao có máu, thường là điềm sẽ có tài lộc bất ngờ.

Mơ thấy cầm dao nhỏ, thường là điềm sẽ có chuyện rầy rà trong gia đình.

Mơ thấy cầm dao nhỏ đâm ai, thường là điềm sắp có kiện tụng.

Mơ thấy người cầm dao đâm mình, thường là điềm thoát được một cuộc khủng hoảng tinh thần.

Mơ thấy cầm một con dao to, thường là điềm bất lợi.

Mơ thấy nhiều dao to, thường là điềm có cuộc ấu đả, nên kềm chế kẻo trở thành lớn chuyện.

Mơ thấy cầm dao mác, thường là điềm sẽ bị thương, hoặc có kẻ rình rập ám hại mình, (một sáu

sáu).

Viết một bình luận

%d bloggers like this: