Mơ thấy Dâu là điềm gì?

Mơ thấy đang bẻ lá dâu, thường là điềm công cuộc làm ăn được thuận lợi.

Mơ thấy mình nô đùa với một cô gái trên cành dâu.

Thường là điềm sắp cưới được người vợ đảm đang (một sáu bảy).

Viết một bình luận