Mơ thấy Dầu là họa hay phúc?

Mơ thấy làm dầu đổ chảy khắp nơi, thường là điềm lợi lộc sắp vào nhà.

Mơ thấy mình uống dầu, thường là điềm hao tài tốn của.

Mơ thấy mua dầu, thường là điềm có xích mích giữa vợ chồng.

Mơ thấy tạt dầu vào mặt người khác.

Thường là điềm chuyện bực mình sắp được giải quyết (một sáu tám).

Viết một bình luận

%d bloggers like this: