Mơ thấy Đi Cấy nghĩa là gì?

Mơ thấy mình đi cấy dưới ruộng nước mênh mông, thường là điềm phát đạt, tài lợi đến liên tiếp.

Mơ thấy mình cấy dưới đám ruộng sình lầy mà không có nước, thường là điềm công việc đang trù

tính sẽ gặp nhiều trở ngại nhưng vẫn vượt qua được trong thời gian ngắn, sau cùng thành tựu theo ý

muốn.

Mơ thấy mình cấy vòng quanh theo nhà của người khác, thường là điềm được quý nhân tận tình

giúp đỡ cho mình làm ăn được thành đạt.

Mơ thấy mình cùng cấy lúa với một đám đàn ông, thường là điềm có nhiều người bu quanh ăn bám

mà còn chực làm hại mình.

Mơ thấy mình đang cấy lúa với một đám phụ nữ và hẹn hò đôi đáp rất vui vẻ, thường là điềm sắp có

đám cưới trong nhà.

Mơ thấy mình cấy mạ rồi nhổ lên vứt đi nơi khác, thường là điềm bị kẻ mình nuôi trong nhà cướp

tình duyên của mình.

Mơ thấy mình cấy lúa trên mặt nước mà không thấy ruộng, thường là điềm mất cửa, nên phòng bị

trộm to.

Mơ thấy mình cấy bắp dưới ruộng nước, thường là điềm hao tài một cách không đáng.

Mơ thấy mình cấy bắp trên ruộng khô vừa gặt hết lúa, thường là điềm tốt, tài lộc sẽ có người mang

đến nhà. Nếu cấy trên ruộng khô nứt nẻ, thường là điềm công việc ngưng trệ, hoặc việc đang trù

tính luôn bị cản trở. (một không sáu)

Viết một bình luận

%d bloggers like this: