Mơ thấy Hoa Cúc là điềm gì?

Mơ thấy cài hoa cúc vào áo hay vào tóc, thường là điềm hôn nhân bền chắc.

Mơ thấy cúc trắng, thường là điềm sẽ cưới được người bạn trăm năm xinh đẹp.

Mơ thấy cúc vàng, thường là điềm sẽ cưới được người bạn trăm năm có tính kiêu hãnh.

Mơ thấy cúc tím, thường là điềm sẽ cưới phải người bạn trăm năm hay lấn lướt chồng (một bốn

một).

Viết một bình luận

%d bloggers like this: