Mơ thấy mình Bị Bắt là lành hay dữ?

Mơ thấy mình bị người ta bắt, thường là điềm sẽ gặp được người yêu lý tưởng.

Gông cùm hư gãy, thường là điềm sắp qua cơn bạo bệnh.

Mơ thấy bị bắt trói bằng lưới, thường là điềm cần phòng kiện tụng.

Mơ thấy mình bị bắt đưa lên lầu cao, thường là điềm được thăng quan tiến chức.

Mơ thấy bị bắt tra tấn, kềm kẹp, thường là điềm sắp nên danh phận.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: