Mũi đười ươi (tinh tinh tỵ) trong nhân tướng học

CÁC LOẠI MŨI ĐIỂN HÌNH 

Sơn Căn hơi hẹp, thân mũi thẳng, chạy thẳng một mạch từ Sơn Căn xuống đến Chuần Đầu, hơi tròn và ngang bằng với lằn mức của Gián Đài, Đình Úy. Hai bộ vị này nổi cao hợpvới thân mũi thành một khối duy nhất, chứ không phân ranh rõ rệt như mũi Sư tử, lỗ mũi hơi lộ.
Mũi  đười  ươi  đúng  cách  thường  đi  đôi  với  loại  mắt  sâu  sát  gần chân mày và được xếp vào loại Thẩm biện quan thành tựu.
Phối  hợp  đắc  cách  với  loại  hình  tướng  thuộc  thú  hình  (khỉ,  vượn…)  và khuôn mặt vuông vức nảy nở, Ngũ Quan toàn hảo (về mặt tướng thuật) trông mường tượng như hầu loại(mày hơi thô, Môi trên hơi dày và cong lên đôi chút, thân hình vững chãi lanh lẹ). Mũi đười ươi chủ về tâm tính hào sảng, anh hùng, hậu vận đặc biệt quý hiển. Đây là loại mũi tốt nặng về thiện cách và quý cách còn phú cách chỉ ở mức trung bình

Viết một bình luận