Mũi gấp khúc (tam loan tam khúc tỵ) trong nhân tướng học

CÁC LOẠI MŨI ĐIỂN HÌNH

Mũi này chia ra làm 2 loại: Loại mũi có thân mũi bị lõm xuống ít nhất là 2 hay 3 chỗ gọi là Phục ngâm (hay Tam khúc: 3 lần gẫy gẫp xuống) Loại mũi mà thân mũi thay vì bằng phẳng lại lồi lên từng quãng thì gọi là Phản ngâm còn gọi là Tam loan (3 lần xếp lên cao) Cả hai loại mũi trên đều là Phá cách nên bị xếp vào loại Thẩm biện quan bất thành tựu. Loại Phục ngâm tỵ (Tam khúc tỵ) tượng trưng cuộc đời long đong khổ sở, không mấy khi được thư thái. Loại Phản ngâm tỵ (Tam loan tỵ) tượng trưng cho gia vận bất tường: về gia cô độc và có thể bị tuyệt tự.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: