Nằm mơ thấy ảnh là điềm báo gì?

Mơ thấy đốt ảnh, có khả năng là tình duyên sắp thành.

Mơ thấy tặng ảnh cho người ta, hay người khác tặng ảnh cho mình, thường là điềm chia ly hoặc sắp đi xa.

Mơ thấy ảnh ngưòi yêu, thường là điềm có tình địch, (bảy ba)

Mơ thấy xé ảnh của người khác, thường là điềm sắp được hội ngộ người đó.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: